Pages

image

Ahlan Wa Sahlan

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.(Yusuf, 12:108)"

Details

Wednesday, July 18, 2012

Hadis 2: ISLAM IMAN EHSAN

Assalamualaikum..

Bismillahirrahmanirrahim..
Alhamdulillah, masa yang diberi ini dapat berkongsi sedikit hadis dua daripada hadith arbain (hadis 40) yang berkaitan dengan Islam, Iman, Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini disusun pada pada kedudukan kedua selepas hadis yang merungkai tentang niat kerana Allah atau sesuatu yang lain. Hadis ini juga merupakan hadis yang terpanjang dalam hadis arbain.

Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) seraya berkata: “ Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?”, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam : “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu “, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang  membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman “. Lalu beliau bersabda: “ Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk “, kemudian dia berkata: “ anda benar“.  Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” . Kemudian dia berkata: “ Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “ Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata:  “ Beritahukan aku tentang tanda-tandanya “, beliau bersabda:  “ Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian)  berlomba-lomba meninggikan bangunannya “, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: “ Tahukah engkau siapa yang bertanya ?”. aku berkata: “ Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui “. Beliau bersabda: “ Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian “.
(Riwayat Muslim)


Malaikat menjelma sebagai seorang manusia.

Saidina Umar menerangkan pada awal hadis diatas;  Orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah s.a.w adalah luar biasa kerana berpakaian serba putih, janggutnya hitam dan tidak menampakkan sebagai seorang musafir. Kedatangannya bermaksud ingin menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umatnya tentang Islam, Iman dan Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat.

Pengajaran:
1. Berpakaian kemas dan bersih sentiasa.
2. Cara duduk yang betul yang diajarkan Malaikat didalam majilis ilmu.

Rukun Islam

Rukun islam terdiri daripada lima harus dilaksanakan berlandaskan syariatnya. Islam agama yang diwahyukan oleh Allah menjamin keselamatan dipegang teguh dalam kehidupan dan agama yang satu-satunya diredhai Allah.

"Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam"(Ali Imran :19)

1. Syahadah

Syahadah mengandungi tauhid, iaitu pengakuan Allah itu satu pada zatNya, sifatNYa dan  perbuatanNya yang di firmankan oleh Allah dalam surah Al Anbiya' ayat 25.

 Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya:    "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.

    Setelah mengakui Allah sebagai tuhan yang disembah, wajib untuk mengakui bahawa Muhammad itu   adalah Rasulnya.

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."(Al A'raf:158)

2. Mendirikan Solat

Kewajipan megikut apa yang diperintahkan merupakan tuntutan iman jiwa dan batinya diajarkan oleh Rasul sejak takbirnya, bacaannya, perbuatannya hingga salam dengan perasaan takwa. Orang-orang yang beriman mendirikan solat mendirikan solat mengikut tertib munajat kepada Allah dapat mendidik jiwa, fikiran dan hati kearah kesucian dan membimbing akhlak dan mencegah kemungkaran.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al Ankabut:45)

Sebagai hamba, seharusnya tidak layak untuk meninggalkan solat kerana ini merupakan perintah oleh Allah yang perlu dilaksakan kerana ianya dapat mendekatkan diri dengan Allah dan banyak faedah yang diperolehinya. Saidina Umar berkata:

"Sesungguhnya dari sepenting-penting urusan kamu disisiku ialah solat. Maka barang siapa yang melaksanakan solat maka ia memelihara agamanya. Dan barang siapa mensia-siakannya, maka ia kepada apa-apa yang selainya lebih lagi mensia-siakanya. Dan tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka meniggalkan solat"

3. Mengeluarkan Zakat

Zakat diwajibkan kepada yang mampu kerana ianya adalah penyucian dan penambahan, dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan zakat itu suci. Tujuannya adalah untuk mendidik umat islam menunaikan hak sesama umatnya sentiasa tolong menolong antara satu sama lain supaya dapat meringankan beban orang yang tidak mampu.

Solat dapat mendekatkan diri dengan Allah manakala zakat dapat mendekatkan diri dengan masyarakat. Harta yang kita ada adalah hak milik Allah, bukan kepunyaan manusia secara mutlak dan ditetapkan supaya mengeluarkan kepada orang yang ditentukan.

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."( Al baqarah :110)

4. Berpuasa di bulan Ramadhan.

Puasa bererti mencegah nafsu zahir dan batin dan mengawasi diri daripada melakukan perkara terlarang. Allah mewajibkan puasa seperti umat terdahulu.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.( Al Baqarah:183)

Untuk mencapai derajat taqwa yang terkandung dalam puasa. Ulamak membahaskan bahawa taqwa yang merupakan sebaik-baik amalan yang dapat memelihara manusia daripada azab api neraka adalah mencegah diri dan jiwa daripada penyakit kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Ukuran seseorang itu bukannya bergantung kepada kepandainya, kekayaanya pangkat dan darjatnya, malah bergantung kepada Taqwa.

Puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga tetapi mengawal nafsu supaya dapat mendidik peribadi melakukan kebaikan dan meniggalkan larangan Allah.

5. Mengerjakan haji

Haji merupakan ibadah yang dituntut oleh islam kepada sesiapa yang berkemampuan kerana haji bukan merupakan urusan dunia malah ianya merupakan urusan akhirat.

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(Ali Imran:97)

ibadat haji memerlukan pengorbanan dari sudut masa, tenaga dan wang tambahan perlu berpayahan untuk menunaikannya dan dilakukan di tempat tertentu dan pada masa tertentu. Haji juga merupakan muktamar terbesar umat islam setiap tahun dan mengajarkan manusia erti persamaan dan semua manusia pada hakikat dan keadaan yang sama.


Rukun Iman

Iman bererti kepercayaan dengan hati, berikrar dengan lidah, dan mengamalkan dengan angota badan. Orang yang beriman harus disempurnakan dengan amalnya kerana iman adalah atas dasar akidah dan tidak berubah mengikut perubahan zaman.

1. Beriman kepada Allah

Beriman dengan wujudnya Allah yang sempurna sifatNya secara mutlak, pencipta alam ini dan menyusunnya yang wajib disembah dan mengakui kemuliaanNya, kekuasaanNya, dan mematuhi hukum-hukumNya.

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.(Muhammad:19)

2. Beriman kepada Malaikat

Malaikat dijadikan daripada cahaya tidak berjantina, tidak bernafsu, dan taat kepada Allah.

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para ma]aikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. (An-Nahl:49)

3. Beriman kepada Kitab

Kitab diutuskan kepada rasul-rasul terdahulu menjadi manual kehidupan manusia kerana didalam kitab tersebut mengandungi keseluruhan hidup manusia bahkan Al Quran ini tidak ketinggalan zaman dan akan terus kekal hingga hari kiamat. Pembaca Al Quran tidak akan merasa jemu dan maknanya dapat membangkitkan hati dan fikiran untuk terus beramal mendekatkan diri kepada Allah.

Tetapi zaman sekarang berbeza sekali kerana ramai yang membaca Al Quran tapi maknanya tidak meresap kehati dan tidak menginsafi para pembacanya. Sekarang manusia suka bercakap mengikut kemahuan sebelum mengamalkan apa yang di perkatakan. Melihat kembali ketika zaman umat Islam terdahulu yang mementingkan kualiti dengan mengutamakan amal sebelum bersuara.

Jadi, umat Islam harus menjaga Al Quran, membaca dan mengamalkannya menjadi panduan hidup manusia.

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.(Al Isra':9)


4. Beriman kepada Rasul

Rasul ditugaskan untuk menyeru sekalian manusia supaya menyembah Allah s.w.t sebagaimana firmanNya.
 Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al Ankbut:16)

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"(Al Mukminun:23)

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?"(Al A'raf:65)

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya.(Al A'raf:85)

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,(Al Baqarah:21)
 


5. Beriman kepada hari kemudian

Hari kemudian adalah pasti selepas kematian manusia dan ketika itu amalan mereka dihitung dan diberi balasan setimpal dengan amal yang dilakukan. kehidupan dunia merupakan permainan dan cubaan yang sementara benbanding kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.(Al Ankabut: 64)

Balasan bagi orang yang beriman adalah syurga yang penuh dengan nikmat yang tidak dapat digambarkan didunia ini kerana untuk mencapai nikmat tersebut manusia harus melalui ujian kehidupan didunia ini dengan beramal soleh dan bertaqwa.

Malahan, balasan bagi orang yang kafir adalah neraka yang penuh dengan siksaan yang amat mengerikan sehingga tidak dapat dibayangkan oleh akal fikiran. didalam neraka yang isinya terdiri daripada manusia dan jin. Jadi, seharusnya manusia sentiasa mengingatkan diri tentang siksaan neraka supaya dapat menjauhinya.


6. Beriman kepada takdir baik dan jahat

Beriman dengan takdir baik ataupun jahat samaada yang telah berlalu, sedang berlaku dan akan berlaku adalah tuntutan Iman. Ini bererti mempercayai bahawa Allah mengetahui perjalanan hambanya dan sentiasa mengawasinya. Tambahan pula, segala yang berlaku alam ini adalah dengan izinNya.

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (At Taubah:51)
Setiap manusia tidak mengetahui apa yang akan berlaku kerana ianya urusan Allah. Urusan manusia hanya berffikir, berbuat amal mengikut kehendak Allah dan berikhtiar bukan hanya mengharapkan sesuatu akan terjadi tanpa ikhtiar. Manusia harus sedar bahawa diperintahkan untuk berusaha untuk meraih syurga Allah bukan hanya duduk berdiam diri tanpa usaha.

Ihsan

Ihsan = Menyembah Allah seperti mana engkau dapat melihat akan Dia, jika tidak dapat melihat akan Dia, sesungguhnya Dia melihat akan engkau.

Keperluan untuk sentiasa merasa ehsan:
 1. Dapat melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh dari sudut lahir dan batin.
 2. Merasa bertanggungjawab terhadap ibadah yang dilakukan.
 3. Beribadah dengan penuh kejujuran dan keikhlasan sama ada di khalayak ramai mahupun sendirian.

Hari Kiamat


Hari dimana ianya pasti datang dan tiada sesiapa mengetahuinya termasuk Rasulullah s.a.w tetapi hanya diketahui oleh Allah sahaja. FirmanNya,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."(Al A'raf: 187)

 Kesimpulannya, hari kiamat tidak diketahui oleh sesiapapun, nyatalah bahawa seseorang mengira hari kiamat berlaku 50 tahun lagi adalah tidak boleh dipercayai. Tanda-tanda kiamat yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w telah pun ada.

1. Bila hamba  melahirkan tuannya.
2. Orang-orang miskin tidak berkasut dan tidak berpakaian, hidup mereka hanya mengembala kambing , sudah dapat meninggikan binaan dengan segala kemegahannya.

Pengajarannya

1. Agama dari Allah dan pengajaran dari Allah juga dan Ilmu harus dipelajari dan disampaikan.
2. Agama terdiri kepada Islam, Iman dan Ihsan.
3. Tidak ada sesiapapun yang mengetahui kedatangan hari kiamat kecuali Allah.

Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.(Al Kahfi: 30)

wallahualam.

P/S: rujukan: hadith 40, Mustafa Abdul Rahman (Dewan Pustaka Fajar)

pelangigarden


3 comments:

Hariz Khair Ad-Deen said...

Moga kita semua dapat mencapai darjat islam..iman dan ihsan dalam diri kita spt yg dsbdakan rasulullah saw

Teruskan posting akh.. kami, adik2 di utp mnunggu tulisan2 abg Fai buat santapan rohani..hehe

HanaNabihah said...

Alhamdulillah. usai juga membaca entry ini. Panjang tp penuh makna & nasihat. Terima kasih atas tazkirah dhuha ini =)

sherlina halim said...

Pengen yang lebih seru ...
Ayo kunjungi www.asianbet77.com
Buktikan sendiri ..

Real Play = Real Money

- Bonus Promo Red Card pertandingan manapun .
- Bonus Mixparlay .
- Bonus Tangkasnet setiap hari .
- New Produk Sabung Ayam ( minimal bet sangat ringan ) .
- Referal 5 + 1 % ( seumur hidup ) .
- Cash Back up to 10 % .
- Bonus Royalty Rewards setiap bulan .

Untuk Informasi lebih jelasnya silahkan hubungi CS kami :
- YM : op1_asianbet77@yahoo.com
- EMAIL : melasian77cs@gmail.com
- WHATSAPP : +63 905 213 7234
- WECHAT : asianbet_77
- SMS CENTER : +63 905 209 8162
- PIN BB : 2B4BB06A / 28339A41

Salam Admin ,
asianbet77.com

Download Disini

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...